logo

Profesní kvalifikace

zkoušky strážný

bezpečnostní kvalifikace

zkoušky na stražného

hvezda
 
Mgr. Michal Pitro
Tel. 776 182 906
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Ing. Ivo Musil
Tel. 604 412 524
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Detektiv-strazny.cz

 

Otázky a odpovědi

Pokud jsem zaměstnancem soukromé bezpečnostní služby, uhradí za mne zaměstnavatel náklady spojené s vykonáním zkoušky?

Váš zaměstnavatel nemá žádnou povinnost uhradit náklady spojené s vykonáním zkoušky pro získání osvědčení profesní kvalifikace strážný, případně detektiv koncipient, obecně platí, že tyto náklady platí žadatel. Má to i logické vysvětlení, protože v případě, že u Vašeho zaměstnavatele ukončíte pracovní poměr, tak získanou profesní kvalifikaci si odnášíte sebou a Váš zaměstnavatel musí u nového zaměstnance opět zabezpečit potřebnou kvalifikaci, pokud ji tento nemá. Avšak není vyloučeno, že Váš zaměstnavatel může náklady spojené s vykonáním zkoušky dobrovolně uhradit, např. v rámci benefitů pro zaměstnance.

Musím vykonávat zkoušku pro získání profesní kvalifikace detektiv koncipient jen u svého zaměstnavatele, který nám nařídil zkoušku vykonat ve stanovený termín na svém pracovišti nebo ji mohu vykonat i někde jinde, kde to bude pro mne finančně výhodnější?

Zkoušku pro získání osvědčení profesní kvalifikace strážný, případně detektiv koncipient můžete vykonat kdekoliv, tedy ne pouze u svého zaměstnavatele. Avšak osvědčení o získání profesní kvalifikace jste povinen doložit svému zaměstnavateli.

Je platnost osvědčení o získané profesní kvalifikace strážný, případně detektiv koncipient nějak časově omezena a je třeba zkoušku dělat po nějakém čase znovu?

Ne, platnost osvědčení o získané profesní kvalifikace strážný, případně detektiv koncipient není nijak časově omezena.

Jaké je třeba vzdělání nebo obor vyučení pro profesní kvalifikaci strážný a detektiv koncipient?

Pro získání osvědčení profesní kvalifikace strážný není stanoven žádný stupeň vzdělání a pro připuštění ke zkoušce stačí předložit platný doklad totožnosti, tedy občanský průkaz nebo pas. Pro připuštění ke zkoušce u profesní kvalifikace detektiv koncipient je kromě předložení platného dokladu totožnosti nutné doložit ověřený doklad o dosaženém – minimálně středním vzdělání s maturitní zkouškou (maturitní vysvědčení) a potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Osvědčení o získání profesní kvalifikace strážný platí pouze u firmy, kde jsem v pracovním poměru a, kde jsem dělal zkoušku?

Ne, Vámi získané osvědčení profesní kvalifikace strážný, případně detektiv koncipient platí po celém území České republiky bez ohledu na společnost u, které jste zaměstnaný.

Jsem již důchodce a přilepšuji si jako strážný, mám vysokoškolské vzdělání strojního zaměření, musím dělat zkoušku pro získání osvědčení profesní kvalifikace strážný?

Ne, v případě, že doložíte získání vysokoškolského vzdělání, splňujete profesní kvalifikaci pro výkon profesní kvalifikace strážný.

Z čeho vyplývá povinnost dělat zkoušky a co se stane, když je nebudu dělat?

Od 1. 8. 2012 nelze vykonávat činnost strážného a detektiva koncipienta bez získání osvědčení o získání příslušné profesní kvalifikace, obdobná podmínka platí pro provozování živností v těchto oborech. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a vyhláška Ministerstva vnitra č.16/2009 Sb., zásadně zpřísňují podmínky vydávání a provozování koncesovaných živností Ostraha majetku a osob a Služby soukromých detektivů. Provozovatelé bezpečnostních agentur musí zajistit odbornou způsobilost svých zaměstnanců zkouškou dílčí profesní kvalifikace. Obdobně tomu je u vlastníků bezpečnostních agentur provozujících koncesované živnosti Ostraha majetku a osob, případně Služby soukromých detektivů. Rovněž tyto subjekty musí vykonat zkoušku dílčí profesní kvalifikace a prokázat odbornou způsobilost, jinak hrozí odebrání živnostenského listu živnostenským úřadem. Povinnost vykonání zkoušek a předložení získání osvědčení pro vlastníky bezpečnostních agentur, bezpečnostních služeb a detektivních kanceláří je stanovena v termínu nejpozději do 31.7.2012. Shodná povinnost platí také pro jejich zaměstnance, kteří musejí v uvedeném termínu doložit svou odbornou způsobilost svému zaměstnavateli.

Lze dělat zkoušku i o víkendu, protože přes týden nemám čas?

Ano, zkoušku lze běžně udělat i o víkendu.

V případě, že u zkoušky neuspěji, mohu vykonat náhradní zkoušku, kdy a u koho?

Pokud u zkoušky pro získání osvědčení profesní kvalifikace strážný, případně detektiv koncipient neuspějete, musíte se znovu přihlásit k nové zkoušce u libovolné autorizované osoby.

 

 


Otázky a odpovědi spojené s problematikou zbrojního průkazu:

V čem je uváděná publikace odlišná od ostatních publikací s touto problematikou?

Autoři publikace vycházeli z filozofie, že v současné době si většina žadatelů pořizuje zbrojní průkaz za účelem ochrany života, zdraví a majetku, odrážející bezpečnostní situaci a vývoj ve společnosti. Současně většina žadatelů je plně časově vytížena svým zaměstnáním a nemá čas a nechce obětovat hodně času pro získání zbrojního průkazu. Právě pro tuto skupinu žadatelů je publikace určena. Umožní Vám složit úspěšně zkoušku odborné způsobilosti, to je její cíl.

Mohu se přihlásit ke zkoušce odborné způsobilosti, aniž bych absolvoval zdravotní prohlídku a podal si žádost o vydání zbrojního průkazu?

Ano, přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti můžete podat příslušnému útvaru policie bez toho, že byste si podal žádost o vydání zbrojního průkazu a absolvoval zdravotní prohlídku. V případě úspěšného vykonání zkoušky odborné způsobilosti Vám bude vydáno Osvědčení o absolvování zkoušky odborné způsobilosti, jehož platnost je jeden a rok a v této době musíte podstoupit zdravotní prohlídku a podat žádost o vydání zbrojního průkazu.

Je možné úspěšně absolvovat zkoušku odborné způsobilosti, když se zbraněmi nemám žádné zkušenosti, pouze na základě zakoupení zákona o zbraních s komentářem?

Lze konstatovat, že bez vysvětlení současné filozofie zákona o zbraních, uvedení základních pojmů různě se opakujících se ve zkušebních otázkách a nacvičení bezpečné manipulace se zbraní nelze zkoušku odborné způsobilosti zvládnout. Na rozdíl od minulosti došlo k výraznému zvýšení nároků na znalosti žadatele v teoretické části zkoušky a jeho dovednosti v praktické části zkoušky. Samotná střelba pak zpravidla není problémem. Dále oproti minulosti je na každé zkoušce odborné způsobilosti přítomen dohledový orgán policie.

Když chci zbrojní průkaz skupiny E, z jaké zbraně budu střílet?

Při zkoušce odborné způsobilosti bude žadatel o zbrojní průkaz skupiny E střílet z krátké kulové zbraně,zpravidla z pistole. Konkrétní druh krátké kulové zbraně, který bude použit určuje zkušební komisař. Zpravidla se používají zbraně ČZ 75/85, ČZ 82/83 okrajově ČZ 50/70. Setkat se můžete pochopitelně i s jinými zbraněmi např. značky GLOCK.

Jaká je úspěšnost žadatelů u zkoušek odborné způsobilosti?

U každé jednotlivé zkoušky bývá rozdílná, ale v průměru se dá říci, že uspěje okolo 2/3 žadatelů, to ale neznamená, že na řadě zkoušek uspěje ani ne 1/5 přihlášených. Nejvíce žadatelů nezvládne teoretickou část zkoušky a dále bezpečnou manipulaci se zbraní. Střelba jako taková nebývá problémem.

Mohu půjčit svoji opakovací malorážku ČZ kamarádovi, který je držitelem zbrojního průkazu skupiny B?

Uvedená zbraň, je zbraň kategorie C ,tedy zbraň na ohlášení a tuto zbraň můžete půjčit svému kamarádovi, který je držitelem zbrojního průkazu skupiny B. Podmínkou je pochopitelně, že zbraň je označena platnými zkušebními značkami a současně se zbraní mu předáte průkaz zbraně. Kamarád následně tuto zbraň může využít výhradně na střelnici s ohledem na drženou skupinu oprávnění.

V případě, že zvládnu teoretickou část zkoušky odborné způsobilosti, ale neuspěju v praktické části zkoušky, mohu opakovat praktickou část  v ten samý den?

Zpravidla lze opakovat praktickou část v ten samý den, záleží na dohodě se zkušebním komisařem. V každém případě (pokud nechcete ztratit nárok na započtení úspěšně složené teoretické části zkoušky) musíte tuto praktickou část zkoušky opakovat do dvou měsíců ode dne, kdy jste byl hodnocen stupněm neprospěl.

Které otázky dělají největší potíže?

Nejvíce žadatelé chybují v otázkách z nauky o zbraních, např. rozdělení expanzních zbraní a v některých otázkách ze zákona o zbraních, kde se prolínají kategorie zbrojní průvodní list, zbrojní licence a zbrojní průkaz. Obecně nejméně chyb je v otázkách ze zdravotnického minima.

Byl mi odebrán řidičský průkaz, protože jsem se dopustil řady přestupků, bude mít tato skutečnost vliv na vydání zbrojního průkazu?

Žadatelé jsou skutečně příslušným útvarem policie prověřování i z hlediska jejich spolehlivosti, tedy přestupkového jednání a jejich „pověsti“. Z hlediska přestupků v dopravě nemusíte mít žádné obavy, protože tyto přestupky nejsou zařazeny mezi přestupky, jejichž spácháním se považuje žadatel za nespolehlivého. Jedinou obavu lze mít z toho, pokud většina Vámi uváděných přestupků v dopravě byla spáchána pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, můžete pak být shledán příslušným útvarem policie jako nespolehlivý.

 

Autorizované osoby

oceněníMinisterstvo vnitra udělilo
Ing. Ivo Musilovi, dne 7. června 2012 pod č.j. 56885-2/OBVV/V0-2012
a
Mgr. Michalu Pitrovi, dne 7. června 2012 pod č.j. 56881-2/OBVV/V0-2012
autorizaci pro dílčí kvalifikace:
1) STRÁŽNÝ, kód dílčí kvalifikace 68-008-E
2) DETEKTIV KONCIPIENT, kód dílčí kvalifikace 68-009-M
 
Na základě této autorizace jsou výše uvedení samostatné autorizované osoby pro

Novinky

14/04/2013, 13:15
Vítejte na našich nových stránkách, snad se vám budou líbit více než ty předminulé.

PARTNEŘI

autoškola

jazyková škola

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. INFORMACE